Θεωρητική και εμπειρική ανάλυση ανισοτήτων


Η έναρξη του μαθήματος “Θεωρητική και εμπειρική ανάλυση ανισοτήτων” στις 22/10 μετατίθεται από τις 12:00 στις 13:45 λόγω της συμμετοχής του διδάσκοντα στην έκτακτη ΓΣ του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.