1/11/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” ΚΑΙ “ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ”


Τα μαθήματα “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” και “ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ” θα διεξάγονται στο εξής στο εργαστήριο (αίθουσα Η/Υ) τις προκαθορισμένες μέρες και ώρες. Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες στο μάθημα θα πρέπει να διαθετούν τα διαπιστευτήρια του ιδρυματικού λογαριασμού για την πρόσβαση στις διαδικτυακές εφαρμογές γραφείου και επεξεργασίας δεδομένων.

Ο διδάσκων