11.11.2021 Αναβολή του μαθήματος Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση Ανισοτήτων


Ανακοινώνεται η αναβολή του μαθήματος Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση Ανισοτήτων που ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις 12/21 για λόγους υγείας.