28.03.2022 Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό “COGE: Contest on Gender equality»


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το έργο R&I-Peers, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων μαζί με 9 Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο (Συντονιστής-Φορέας: Πανεπιστήμιο του Salerno, Ιταλία), διοργανώνει το διαγωνισμό

“COGE: Contest on Gender equality»

και καλεί νέους/νέες ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών που φοιτούν στο Βέλγιο, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισραήλ, Σλοβενία, Ισπανία, Τυνησία να υποβάλουν ένα σύντομο βίντεο (μέγιστης διάρκειας τριών λεπτών) όπου θα περιγράφουν τις εμπειρίες, τη γνώση, την αντίληψη και τις προτάσεις τους για την Ισότητα των Φύλων και την προοπτική της.

Το έργο «Πιλοτικές εμπειρίες για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων σε ερευνητικούς οργανισμούς – R&I PEERS» έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 (G.A. 788171) και  στοχεύει στη δημιουργία και αξιολόγηση πιλοτικών εμπειριών υπό την οπτική του φύλου, οι οποίες δεν περιορίζουν τη συμμετοχή και τη σταδιοδρομία των γυναικών στην Έρευνα και την Καινοτομία.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας στη διάδοση του καλέσματος συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτόν μεταξύ των φοιτητών/φοιτητριών σας.

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (αίτηση εγγραφής, κανόνες συμμετοχής, επικοινωνία) είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/COGE

Προθεσμία εγγραφής και υποβολής των βίντεο: 31η Μαΐου, 24:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της ομάδας έργου της ΓΓΔΟΠΙΦ,

Σοφία Νικολάου

Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

E-mail: s.nikolaou@isotita.gr

invite for the COGE contest