2.4.2022 Ανακοίνωση για το μάθημα Ανισότητα, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός


Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Ανισότητα, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός ότι θα γίνει αναβολή (4/4) και πραγματοποίηση του μαθήματος σε εύθετο χρόνο.

Ο διδάσκων