09.04.2022 ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ, ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ


Το μάθημα Ανισότητα, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός θα διεξάγεται στο εξής στις 12 μμ κάθε Δευτέρα στην Β’ Προκάτ.