12.04.2022 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΚΠ 2021-2022

Αλλαγή ώρας στο μάθημα Ανισότητα, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Δευτέρα 18.00 μ.μ.