05.05.2022 Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας


Η διεξαγωγή και οι τυχούσες αναπληρώσεις του μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας θα γίνουν την Παρασκευή (6/5/2022) και ώρα 12:30 στην αίθουσα Β’ προκάτ.

Επίκουρος Καθηγητής στην εφαρμοσμένη και συγκριτική ανάλυση κοινωνικής πολιτικής