27.05.2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”, “ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ” ΚΑΙ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ”.

τελικό πρόγραμμα εξετάσεων εαρ. 2021-2022