16.11.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”


Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Κοινωνιολογία της Οικογένειας και Οικογενειακή Πολιτική

την Δευτέρα 20.11.2023 και ώρα 15.00-18.00 στην αίθουσα Η/Υ.

 

Εκ της Γραμματείας