Όνομα/Name: Ιωαννίδης Αλέξης / Ioannidis Alexιs
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Κοινωνική Πολιτική/Social Policy
Ειδικότητα/Specialties: Πολιτική Οικονομία της Εργασίας
Τηλέφωνο/Phone: 2531039456
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
28 28 Οικονομικά της Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης 6
61 61 Οικονομικά της Κοινωνικής Ασφάλισης 6
11 11 Οικονομική Ανάλυση Ι 6 Υποχρεωτικό
68 68 Περιφερειακή Ανάπτυξη 6