Όνομα/Name: Ιωαννίδης Αλέξης / Ioannidis Alexιs
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Ειδικότητα/Specialties: Οικονομικά της Εργασίας
Τηλέφωνο/Phone: 2531039456
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
11 11 Economic Analysis I 6
64 64 Economics of Social Protection 6
61 61 Economics of Social Security 6
13 13 Introduction to Informatics 6
28 28 Labour Economics and Employment Policies 6
13 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6
28 28 Οικονομικά της Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης 6
61 61 Οικονομικά της Κοινωνικής Ασφάλισης 6
64 64 Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας 6
11 11 Οικονομική Ανάλυση Ι 6