Όνομα/Name: Ιωαννίδης Αλέξης / Ioannidis Alexιs
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Ειδικότητα/Specialties: Οικονομικά της Εργασίας
Τηλέφωνο/Phone: 2531039456
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
11 11 Economic Analysis I 6
28 28 Labour Economics and Employment Policies 6
28 28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6
61 61 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6
64 64 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  6
11 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 6