Όνομα/Name: Τάσσης Χρύσανθος / Tassis Chrysanthos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
36 36 Economy and Social Policy in Modern Greece 6
27 27 Greek Society and Politics 6
37 37 Political Parties and Social Policy 6
32 32 Political Sociology 6
24 24 Social change and Social problems 6
54 54 State and State Policies 6
Ε1 Ε1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6
69 69 Διεθνής Πολιτική Οικονομία 6
27 27 Ελληνική Κοινωνία και Πολιτική 6
24 24 Κοινωνική Αλλαγή και Κοινωνικά Προβλήματα
54 54 Κράτος και Κρατικές Πολιτικές 6
36 36 Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα 6
37 37 Πολιτικά Κόμματα και Κοινωνική Πολιτική 6
32 32 Πολιτική Κοινωνιολογία 6
30 30 Πολιτική Οικονομία 6