Όνομα/Name: Κουλούρης Νικολαος /Koulouris Nikolaos
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής / Associate Professor
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 2531039435
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
43 43 International and Greek Penitentiary Policy 6
56 56 Internship 6
44 44 Penal Phenomenon and Formal Social Control 6
59 59 Ασφάλεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα 6
43 43 Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική 6
44 44 Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος 6
56 56 Πρακτική Άσκηση 6