Όνομα/Name: Κουλούρης Νικολαος /Koulouris Nikolaos
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής / Associate Professor
Τμήμα/Department: Κοινωνική Πολιτική/Social Policy
Ειδικότητα/Specialties: Κοινωνική Πολιτική και Ιδρυματική και Εξωιδρυματική Μεταχείριση Εγκληματιών
Τηλέφωνο/Phone: 2531039435
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
59 59 Ασφάλεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα 6
43 43 Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική 6
18 18 Εγκληματολογία 6
44 44 Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος 6