Όνομα/Name: Κουλούρης Νικολαος /Koulouris Nikolaos
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής / Associate Professor
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 2531039435
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
59 59 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6
43 43 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6
44 44 ΠΟΙΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 6
56 56 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6