Πρόγραμμα Σπουδών


ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΔΠΘ

Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2023-2024

Πρόγραμμα Σπουδών 

 

Κάθε μάθημα έχει 6 Πιστωτικές Μονάδες

 

ΚΜ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (4 υποχρεωτικά, 1 επιλογής)
10 Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική
11 Οικονομική Ανάλυση Ι
12 Εισαγωγή στο Δίκαιο
13 Εισαγωγή στην Πληροφορική
ΕΠΙΛΟΓΗ Α
  2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (4 υποχρεωτικά, 1 επιλογής)
14 Κοινωνική Στατιστική
15 Οικονομική Ανάλυση ΙΙ
16 Κοινωνικός Σχεδιασμός
17 Χρήση Η/Υ στις κοινωνικές επιστήμες
ΕΠΙΛΟΓΗ Β
  3ο ΕΞΑΜΗΝΟ (3 υποχρεωτικά, 2 επιλογής)
18 Εγκληματολογία
19 Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
20 Ποιοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας
ΕΠΙΛΟΓΗ Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α
  4ο ΕΞΑΜΗΝΟ (3 υποχρεωτικά, 2 επιλογής)
21 Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική
22 Δημόσια Οικονομική
23 Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας- Στατιστική Ανάλυση με χρήση Η/Υ
ΕΠΙΛΟΓΗ Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β
  5ο ΕΞΑΜΗΝΟ (2 υποχρεωτικά, 3 επιλογής)
24 Κοινωνική Αλλαγή και Κοινωνικά Προβλήματα
25 Κοινωνική Δημογραφία
ΕΠΙΛΟΓΗ Γ
ΕΠΙΛΟΓΗ Γ
ΕΠΙΛΟΓΗ Γ
  6ο ΕΞΑΜΗΝΟ (2 υποχρεωτικά, 3 επιλογής)
26 Αντεγκληματική πολιτική και παγκοσμιοποίηση
27 Ελληνική Κοινωνία και Πολιτική
ΕΠΙΛΟΓΗ Δ
ΕΠΙΛΟΓΗ Δ
ΕΠΙΛΟΓΗ Δ
  7ο ΕΞΑΜΗΝΟ (1 υποχρεωτικό, 4 επιλογής)
28 Οικονομικά της Εργασίας & Πολιτικές Απασχόλησης
ΕΠΙΛΟΓΗ Γ
ΕΠΙΛΟΓΗ Γ
ΕΠΙΛΟΓΗ Γ
ΕΠΙΛΟΓΗ Γ
  8ο ΕΞΑΜΗΝΟ (1 υποχρεωτικό, 4 επιλογής)
29 Ανισότητα, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός
ΕΠΙΛΟΓΗ Δ
ΕΠΙΛΟΓΗ Δ
ΕΠΙΛΟΓΗ Δ
ΕΠΙΛΟΓΗ Δ

 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Α. Μαθήματα Επιλογής χειμερινού εξαμήνου (1ο + 3ο εξάμηνο)

 

ΑΑ ΚΜ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Α. Μαθήματα Επιλογής 1ου και 3ου εξαμήνου
1 30 Πολιτική Οικονομία
2 31 Τοπική Ανάπτυξη και Κοινωνική Πολιτική
3 32 Πολιτική Κοινωνιολογία
4 33 Κοινωνιολογία
5 34 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
6 35 Πολιτική Οικονομία των Κοινωνικών Θεσμών
7 71 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
8 75 Φύλο και Νέες Τεχνολογίες
9 83 Κοινωνιολογία της Οικογένειας και Οικογενειακή Πολιτική

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β. Μαθήματα Επιλογής εαρινού εξαμήνου (2ο + 4ο εξάμηνο)

 

ΑΑ ΚΜ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β. Μαθήματα Επιλογής 2ου και 4ου εξαμήνου
1 36 Οικονομική και κοινωνική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα
2 37 Πολιτικά κόμματα και κοινωνική πολιτική 
3 38 Νέοι, Έγκλημα και Ποινική Καταστολή
4 39 Μετανάστευση & μεταναστευτική πολιτική
5 40 Φύλο, Ιστορία και Κοινωνική Πολιτική
6 41 Συνταγματικό δίκαιο
7 42 Οικονομική Κοινωνιολογία
8 66 Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία
9 77 Εκπαιδευτική Πολιτική
10 82 Διαπολιτισμική Παιδαγωγική

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Γ. Μαθήματα Επιλογής χειμερινού εξαμήνου (5ο + 7ο εξάμηνο)

 

ΑΑ ΚΜ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Γ. Μαθήματα Επιλογής 5ου και 7ου εξαμήνου
1 34 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
2 43 Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική
3 44 Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος
4 45 Ειδικά θέματα δημόσιας οικονομικής
5 46 Κοινωνικό Μάρκετινγκ
6 47 Οικονομικά της Υγείας
7 48 Οικονομική της εκπαίδευσης
8 49 Οικονομική του περιβάλλοντος
9 50 Σύγχρονη Εθνογραφική Θεωρία και Πρακτική
10 51 Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
11 52 Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ: Εφαρμογή στο πεδίο
12 53 Θυματολογία και Αποκαταστατική Δικαιοσύνη
13 54 Κράτος και κρατικές πολιτικές
14 55 Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση Ανισοτήτων
15 56 Πρακτική άσκηση
16 Πτυχιακή εργασία
17 73 Κοινωνική Κινητικότητα και Κοινωνική Πολιτική
18 79 Διεθνής Κοινωνική Πολιτική
19 80 Πολιτική Υγείας και Κοινωνικό Κράτος
20 81 Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλειας
21 88 Αγγλικά για Κοινωνικές Επιστήμες Ι

   

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ. Μαθήματα Επιλογής εαρινού εξαμήνου (6ο + 8ο εξάμηνο)

 

ΑΑ ΚΜ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ. Μαθήματα Επιλογής 6ου και 8ου εξαμήνου
1 58 Κοινωνική Πολιτική της ΕΕ
2 59 Ασφάλεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα
3 60 Κοινωνική Ψυχολογία
4 61 Οικονομικά της Κοινωνικής Ασφάλισης
5 62 Ανθρώπινη Ανάπτυξη
6 63 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
7 64 Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας
8 65 Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης
9 66 Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία
10 67 Ειδικά Θέματα  Ποινικής Δικαιοσύνης και Αντεγκληματικής Πολιτικής
11 68 Περιφερειακή Ανάπτυξη
12 69 Διεθνής Πολιτική Οικονομία
13 70 Κοινωνία Πολιτών: Οικονομία, Κράτος και Ευημερία
14 72 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
15 74  Εργασιακές Σχέσεις
16 56  Πρακτική άσκηση
17 Πτυχιακή εργασία
18 76 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διδασκαλίας: Εφαρμογή στο πεδίο
19 78 Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και Κοινωνικό Κράτος
20 84 Στεγαστική Πολιτική
21 89 Αγγλικά για Κοινωνικές Επιστήμες ΙΙ