Όνομα/Name: Πεμπετζόγλου Μαρία / Pempetzoglou Maria
Τίτλος/Title: Καθηγήτρια / Professor
Τμήμα/Department: Κοινωνική Πολιτική/Social Policy
Ειδικότητα/Specialties: Δημόσια Οικονομική
Τηλέφωνο/Phone: 2531039407
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
22 22 Δημόσια Οικονομική 6 Υποχρεωτικό
45 45 Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής 6
15 15 Οικονομική Ανάλυση ΙΙ 6
49 49 Οικονομική του Περιβάλλοντος 6