Όνομα/Name: Πεμπετζόγλου Μαρία / Pempetzoglou Maria
Τίτλος/Title: Καθηγήτρια / Professor
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 2531039407
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
15 15 Economic Analysis IΙ 6
49 49 Environmental Economics 6
22 22 Public Economics 6
45 45 Special Issues on Public Economics 6
22 22 Δημόσια Οικονομική 6
45 45 Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής 6
15 15 Οικονομική Ανάλυση ΙΙ 6
49 49 Οικονομική του Περιβάλλοντος