Όνομα/Name: Πεμπετζόγλου Μαρία / Pempetzoglou Maria
Τίτλος/Title: Καθηγήτρια / Professor
Τμήμα/Department: Κοινωνική Πολιτική/Social Policy
Ειδικότητα/Specialties: Δημόσια Οικονομική
Τηλέφωνο/Phone: 2531039407
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Course Teacher Room Day Time Credits Prerequisites
15 15 Economic Analysis IΙ 6
49 49 Environmental Economics 6
22 22 Public Economics 6
45 45 Special Issues on Public Economics 6