Όνομα/Name: Σοφία Αδάμ / Σοφία Αδάμ
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
21 21 Comparative Social Policy 6
78 78 Environmental sustainability and the welfare state 6
84 84 Housing policy 6
10 10 Introduction to Social Policy 6
31 31 Local Development and Social Policy 6
16 16 Social Planning 6
83 83 Sociology of family and family policy 6
10 10 Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική 6
16 16 Κοινωνικός Σχεδιασμός 6
83 83 Κοινωνιολογία της Οικογένειας και Οικογενειακή Πολιτική 6
78 78 Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και Κοινωνικό Κράτος 6
84 84 Στεγαστική Πολιτική 6
21 21 Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική 6
31 31 Τοπική ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική   6