Όνομα/Name: Αδάμ Σοφία / Adam Sofia
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / ASSISTANT PROFESSOR
Τμήμα/Department: Κοινωνική Πολιτική/Social Policy
Ειδικότητα/Specialties: Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Ανάπτυξη
Τηλέφωνο/Phone: 25310-39436
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
10 10 Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική 6 Υποχρεωτικό
16 16 Κοινωνικός Σχεδιασμός 6
56 56 Πρακτική Άσκηση 6
31 31 Τοπική ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική   6