Όνομα/Name: Αδάμ Σοφία / Adam Sofia
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / ASSISTANT PROFESSOR
Τμήμα/Department: Κοινωνική Πολιτική/Social Policy
Ειδικότητα/Specialties: Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Ανάπτυξη
Τηλέφωνο/Phone: 25310-39436
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Course Teacher Room Day Time Credits Prerequisites
21 21 Comparative Social Policy 6
10 10 Introduction to Social Policy 6
31 31 Local Development and Social Policy 6
16 16 Social Planning 6