Όνομα/Name: Ιωάννα Τσάρπα / Ioanna Tsarpa
Τίτλος/Title: ΕΔΙΠ
Τμήμα/Department: Κοινωνικής Πολιτικής
Ειδικότητα/Specialties: Παιδαγωγική, Δια Βίου Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
48 48 Economics of Education 6
66 66 General Didactics: Learning and Teaching 6
76 76 Internship I: Teaching Internship 6
34 34 Introduction to Pedagogical Science 6
66 66 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 6
34 34 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 6
71 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 6
48 48 Οικονομική της Εκπαίδευσης 6
76 76 Πρακτική Άσκηση Ι : Διδακτική Πρακτική Άσκηση 6