Όνομα/Name: Τσάρπα Ιωάννα/Tsarpa Ioanna
Τίτλος/Title: ΕΔΙΠ/SPECIAL TEACHGHING STAFF
Τμήμα/Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/SOCIAL POLICY
Ειδικότητα/Specialties: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/EDUCATIONAL SCIENCES
Τηλέφωνο/Phone: 25310-39490
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Course Teacher Room Day Time Credits Prerequisites
76 76 Educational Teaching Design: Implementation in the Field 6
66 66 General Didactics: Learning and Teaching 6
34 34 Introduction to Pedagogical Science 6
71 71 Sociology of Education 6