ΣΤΟΙΧΕΙΑ COVID-19


Υπεύθυνη Covid-19 του Τμήματος: κα Ιωάννα Παπαδοπούλου – τηλ.: 2531039380 (ώρες: 7πμ έως 3μμ), email: gipapado@admin.duth.gr

Αναπληρώτρια Υπεύθυνη: Kαθηγ. Μαρία Πεμπετζόγλου – τηλ.: 2531039407, email: mariap@sp.duth.gr

Οδηγίες για τη δήλωση EduPass των φοιτητών ενόψει της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2021-2022

Δήλωση αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19

Πρωτόκολλο διαχείρισης COVID-19